Данъчна канцелария Anna Kłosowska  
Данъчна канцелария Anna Kłosowska


Данъчна канцелария Anna Kłosowska


 TEL: +31 619 842 805   
e-mail:bulgaria@klosowska.com


Работите ли в Холандия?

Знаете ли, че ...

Даньк трябва да се отчита всяка година!
Отчитайки данъка с партньора си можете да получите полза дори 1333 евро и повече.
Партньорът не трябва да бъде вашият съпруг!

Ако през 2011 г. и 2012 г. сте работили в Холандия, — спечели сте повече от 7500 евро, и не сте били регистрирани, отправите искане за Екстра връщане и получете 2.000 евро!

Можете да кандидатствате за добавка към здравно — осигуряване и спечелите чак до 998 евро на година!

Загубили сте работата си? Нямате перспективи за друга? — Кандидатствайте за обезщетения от безработица, преди да се върнете в страната си и да получите 2,480 евро!

Трябва да имате задължително здравно осигуряване! — Ние ще Ви помогнем! Пишете ни. 
  ©2017 Kancelaria Podatkowa Anna Kłosowska
 Homepage Proszę wybrać język - polski Please choose a language - english Моля, изберете език - български Selectaţi limba - română